kuo1023

kuo1023

36岁 173cm 辽宁  沈阳 本科

基本信息

昵称:kuo1023

居住地:辽宁  沈阳

身高:173cm

体重:66kg

年龄:36岁

当前月薪:5000~8000元

职业:公务员

住房情况:已购房

性别:

学历:本科

交友类型:形式婚姻

婚姻状况:未婚

性取向:同性恋

同性伴侣:

是否要小孩:

购车情况:已购车

联系方式

登录信息

TA的资料

自我介绍

简单、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

交友期望

靠谱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

详细信息

户籍:辽宁  鞍山

民族:

宗教:

是否吸烟:

是否喝酒:

征友条件

年龄范围:22~41之间

身高范围:153~191厘米之间

收入范围:不限

最低学历:大专 以上

居住地:辽宁

TA的相册